polska wersja językowa english version
herb powiatu zduńskowolskiego EEA GRANTS

Naszą stronę odwiedzono
3809 razy


DRUKUJ STRONĘ

Zakończenie III etapu prac

Zakończenie III etapu prac inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”

W dniu 1 marca 2016 r. dokonano odbioru III etapu robót budowlanych, będącego jednocześnie odbiorem końcowym zadania polegającego na kompleksowej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

W ramach etapu III wykonano, w budynku rehabilitacji i gospodarczym oraz budynku portierni:
1) docieplenie ścian zewnętrznych (w tym cokołu i piwnic przy gruncie)
2) docieplenie stropu
3) modernizacja instalacji grzewczej
4) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędneOdbiór odbył się przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, Wykonawcy – firmy Finans-Bud z Kuśni k. Sieradza, przedstawicieli zarządcy nieruchomości – Domu Pomocy Społecznej w Przatówku oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość zrealizowanych robót objętych umową dotyczących etapu drugiego wyniosła 281 118,96 zł brutto.

Zakończenie II etapu prac

W dniu 26 listopada 2015 r. dokonano odbioru II etapu robót budowlanych, stanowiącego część zadania polegającego na kompleksowej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.
W ramach etapu II wykonano, w budynku głównym oraz budynku pralni i kotłowni:

1) docieplenie ścian zewnętrznych (w tym poniżej gruntu)2) docieplenie stropów i stropodachów3) wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne
4) roboty remontowe (m.in. remont schodów zewnętrznych, roboty malarskie, wykonanie elewacji na kominach, remont zadaszeń nad schodami)5) opaski z kostki betonowej wokół budynków
6) modernizację instalacji c.o.Ponadto, wymieniono źródło ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, z dotychczas użytkowanej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biomasą drewnopochodną, wykonano system instalacji solarnej, poprzez umieszczenie 18 kolektorów słonecznych na budynku pralni i kotłowni a także dokonano wymiany zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w technologii preizolowanej, o długości ponad 500 metrów.
W budynku głównym zainstalowano 3 elektryczne kotły warzelne, o pojemności 80 litrów każdy.
Odbiór odbył się przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, Wykonawcy – firmy Finans-Bud z Kuśni k. Sieradza, przedstawicieli zarządcy nieruchomości – Domu Pomocy Społecznej w Przatówku oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.Wartość zrealizowanych robót objętych umową dotyczących etapu drugiego wyniosła 2 233 139,04 zł brutto.

Zakończenie I etapu prac

W dniu 13 lipca 2015 r. dokonano odbioru I etapu robót budowlanych, stanowiącego część zadania polegającego na kompleksowej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

Zakres robót I etapu obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, w tym bram garażowych, we wszystkich budynkach termomodernizowanego DPS w Przatówku.

Odbiór odbył się przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, Wykonawcy – firmy Finans-Bud z Kuśni k. Sieradza, przedstawicieli zarządcy nieruchomości – Domu Pomocy Społecznej w Przatówku oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wartość zrealizowanych robót objętych umową dotyczących etapu pierwszego wynosi 567 270,62 zł brutto.


18.05.2015 - Przekazanie terenu budowy

6 maja, w obecności przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego (Inwestora), Domu Pomocy Społecznej (Zarządcy) oraz firmy FINANS-BUD (Wykonawcy) dokonano protokolarnego przekazania terenu budowy realizowanego zadania obejmującego kompleks budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, tj. segmenty budynku głównego, budynek pralni i kotłowni, budynek gospodarczy i rehabilitacji oraz budynek portierni.


15.05.2015

28 kwietnia 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku odbyła się konferencja inaugurująca projekt kompleksowej termomodernizacji tej placówki realizowanego w ramach tzw. mechanizmu norweskiego.

Podczas konferencji koordynator projektu, Pani Kinga Kras z Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju, przedstawiła założenia projektu, jego przewidywane rezultaty oraz planowany harmonogram realizacji robót budowlanych, natomiast Pani Magdalena Frątczak-Maciejewska, dyrektor DPS w Przatówku, przybliżyła historię i obecną działalność placówki.

prezentacja
Przedstawiono również wykonawcę robót budowlanych, firmę F.U. „FINANS-BUD” z Kuśni koło Sieradza, reprezentowaną przez Pana Mariusza Statkiewicza. Oferta złożona przez tego wykonawcę w odpowiedzi na przetarg nieograniczony została wybrana ze względu na uzyskanie najwyższej punktacji w ocenie kryterium ceny i długości okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia, spośród innych ocenianych ofert (ogółem wpłynęło ich 14).
Spotkanie uatrakcyjnił występ wokalny zespołu „Avista” z Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Również 28 kwietnia 2015 r. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji. Zgodnie z umową firma „FINANS-BUD” będzie realizować prace termomodernizacyjne w trzech etapach:
etap I obejmować będzie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w tym bram garażowych, we wszystkich budynkach DPS w Przatówku w terminie do 30 czerwca 2015 r.; etap II to wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz (schody, opaski odwodnieniowe, itd.) budynków: głównego, pralni i kotłowni, a także wymianę zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w terminie do 16 października 2015 r.;
etap III obejmie wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz (schody, opaski odwodnieniowe, itd.) budynków: gospodarczego i rehabilitacji oraz portierni wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej mapy powykonawczej w terminie do 29 lutego 2016 r.
Całość prac kosztować będzie 3 081 528,62 zł.

AKTUALNOŚCI

W dniu 12 sierpnia 2014 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a Powiatem Zduńskowolskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 051 068,00 PLN
Kwota dofinansowania: 2 010 067,00 PLN


Wojciech Rychlik, Starosta Zdunskowolski
Z duma moge powiedziec, ze po raz pierwszy
w Zdunskiej Woli sposród wszystkich samorzadów
bedziemy korzystac z funduszy norweskich.
Jestesmy pierwszym samorzadem, któremu sie udało
pozyskac tak duza dotacje z mechanizmu norweskiego.