polska wersja językowa english version
herb powiatu zduńskowolskiego EEA GRANTS

Naszą stronę odwiedzono
3810 razy


DRUKUJ STRONĘ

MF EOG i PROGRAM PL 04

Środki norweskie i EOG

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znane jako fundusze norweskie), są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein Polsce i 14 państwom członkowskim Unii Europejskiej. Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami darczyńcami a państwem- beneficjentem.
Na mocy umów międzynarodowych zawartych w 2010 r. pomiędzy Unią Europejską, a ww. państwami- darczyńcami oraz umów międzyrządowych  (Memorandum of Understanding) zawartych w 2011r. przez państwa- beneficjentów z Norwegią, Islandią i Lichtensteinem łączna kwota drugiej edycji (2009 – 2014) funduszy norweskich i EOG wynosi 1,788 mld euro, z czego dla Polski przeznaczono blisko jedną trzecią kwoty pomocy. W zamian za wyżej wymieniona pomoc finansowa państwa – darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej mimo, ze nie są jej członkami. (źródło: Przewodnik po programach Funduszy Norweskich oraz Funduszy EOG 2009 – 2014).

Program PL04-2013 Energia

Program Operacyjny (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
Zakres Programu Operacyjnego koncentruje się na promowaniu oszczędności energii poprzez realizację projektów termomodernizacji (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) i możliwości wymiany istniejących, często przestarzałych źródeł energii zaopatrujących ww. termomodernizowane budynki nowoczesnymi w tym wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych (OZE).

Rodzaje wspieranych projektów