polska wersja językowa english version
herb powiatu zduńskowolskiego EEA GRANTS

Naszą stronę odwiedzono
3811 razy


DRUKUJ STRONĘ

BENEFICJENT / REALIZATOR

herb powiatu zduńskowolskiego

Beneficjentem projektu jest Powiat Zduńskowolski, który realizuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym, w tym prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
Powiat Zduńskowolski wykonuje swoje obowiązki w tym zakresie m.in. poprzez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku.
Powiat Zduńskowolski prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przatówku na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego nr 14/1/08 z dnia 24 września 2008r. Decyzja wydana jest na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku jest usytuowany na działce o nr ewidencyjnym gruntów 375 obręb Przatów (Dom Pomocy Społecznej w Przatówku posiada trwały zarząd, natomiast właścicielem działki pozostaje Powiat Zduńskowolski), a także na działce o nr ewidencyjnym 115/3 obręb Borszewice (właścicielem jest Skarb Państwa, Dom Pomocy Społecznej posiada tytuł prawny do działki w postaci użytkowania).

Przedmiotowy kompleks budynków, stanowiących Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, położony jest na terenie zabytkowego założenia dworsko - parkowego, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych.

DPS będzie operatorem projektu, a więc będzie zarządzać powstałym majątkiem i eksploatować go przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia realizacji inwestycji.