polska wersja językowa english version
herb powiatu zduńskowolskiego EEA GRANTS

Naszą stronę odwiedzono
3806 razy


DRUKUJ STRONĘ

INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku"
Nazwa jednostki realizującej: Powiat Zduńskowolski
Termin zakończenia realizacji projektu: 30 kwietnia 2016

Zakres projektu: Projekt obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropów i stropodachów, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci cieplnej, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

Montaż finansowy zadania:

W ramach powyższego montażu uzyskano dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych w ramach wkładu własnego projektu w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery" na kwotę 988 262 PLN.

Głównym celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku objętych projektem przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwłaszcza poprzez redukcję CO2.

Celami szczegółowymi projektu są:

zdjęcie realizacji

Obecny stan techniczny budynków oraz potrzeba racjonalizacji zużycia energii są głównymi przesłankami realizacji przedmiotowej inwestycji.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu:

Wielkość uśrednionego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową